Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Квалификационна дейност

 

 

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

 

 1.

 "Водене и съхранение на задължителната училищна документация - изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование."

 онлайн

 16.09.2022 г.

 14:00 ч. - 18:00 ч.

 Издателство "Клет България" ООД

9

 

 2.