Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

ИНФОРМАЦИЯ

за практическо осъществяване на Дейност 6 "Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта."

 

Настоящата дейност цели да надгради досегашните политики чрез:

    - предоставяне на възможности и форми за информирано участие на родителите/родителско представителство в училищния живот в посока създаване на сигурна училищна среда;

    - предоставяне на възможност за съпричастно сътрудничество със семейството за редуциране на насилието при реакция на случаи;

    - предоставяне на подкрепа на родителите за привличането им в подпомагане на деца и ученици с различни затруднения в ученето и участието и създаване на толерантна среда.