Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Филиал Вакарел

Във връзка с решение №607/13.05.2019 г. на Общински съвет - Ихтиман и заповед №662/30.05.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман, Детска градина "Слънчеви лъчи", с.Вакарел е преобразувана чрез вливане в Детска градина "Здравец", гр.Ихтиман.

 

 

ЕКИП: 

Първа група "Делфинче" ( 2 - 4 г.)

Учители: Иванка Караиаванова и Полина Спасова

Пом. възпитател: Паулина Златанова

 

ПГ (разновъзрастова 5-7 г.)

Учители: Бисерка Стоилова и Доника Лазарова

Пом. възпитател: Диана Боджова