Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Почивни дни и ваканции

Децата от подготвителните групи е допустимо да отсъстват от детска градина и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.