Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Организация на деня първа и втора разновъзрастови групи, филиал с.Вакарел

 • 7,00 - 8,30 ч. – Прием на децата, комуникативни игри за социализиране и сдружаване
 • 8,30 - 8,50 ч. - Утринно раздвижване – подвижни и спортно – подготвителни игри
 • 8,50 - 9,05 ч. - Подготовка за закуска и закуска
 • 9,05 –10,00 ч. – Задължителни основни организационни форми по образователни направления – 2 x 20 мин. и 1 x 15 мин.
 • 9,05 –09,45 ч. – Задължителни основни организационни форми по образователни направления – 2 x 20 мин. (само в петък)
 • 09:45 – 10,00 ч. – Четивна грамотност (само в четвъртък)
 • 10,00 -10,10 ч. – Подкрепителна предиобедна закуска
 • 10,10 – 11,00 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътрудничество )
 • 11,00 -12,00 ч. – Игри и свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 12,00 -12,30 ч. – Обяд
 • 12,30 -13,00 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътрудничество
 • 13,00 -15,15 ч. - Следобедна почивка
 • 15,15 -15,30 ч. – Следобедно раздвижване – подвижни игри и игри за емоционално – филтриране, комуникативни и за сдружаване и коопериране
 • 15,30 -15,45 ч. - Подкрепителна следобедна закуска
 • 15,45 -16,15 ч. – Игри и други свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 16,15 -19,00 ч. - Форми на общуване и работа с родителите и консултации при издаване на децата, съгласно силните им страни през деня, открити моменти и празници