Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Организация на деня трета и четвърта (разновъзрастови) подготвителни групи, филиал с.Вакарел

 • 7,00 - 8,30 ч. – Прием на децата, комуникативни игри за социализиране и сдружаване
 • 8,30 - 8,50 ч. - Утринно раздвижване – подвижни и спортно – подготвителни игри
 • 8,50 - 9,00 ч. - Подготовка за закуска и закуска
 • 9,00 –10,00 ч. – Задължителни основни организационни форми по образователни направления – 2 x 30 мин.
 • 10,00 -10,10 ч. – Подкрепителна предиобедна закуска
 • 10,10 – 10,30 ч. – Четивна грамотност
 • 10,30 – 11,00 ч.- Задължителни основни организационни форми по образователни направления (съгласно седмично разпределение по групите) - в понеделник и петък 1 х 30 мин.
 • 10,30 – 11,00 ч. - Допълнителни дейности и/или групови игри по избор за функционално делово сътрудничество (вторник, сряда и четвъртък)
 • 11,00 -12,00 ч. – Игри и свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито)
 • 12,00 -12,30 ч. – Подготовка за обяд и обяд
 • 12,30 -13,15 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътрудничество
 • 13,15 -15,00 ч. - Следобедна почивка
 • 15,00 -15,15 ч. – Следобедно раздвижване – подвижни игри и игри за емоционално – филтриране, комуникативни и за сдружаване и коопериране
 • 15,15 -15,30 ч. - Подкрепителна следобедна закуска
 • 15,30 - 16,00 ч. - Задължителни основни организационни форми по образователни направления - 1 х 30 мин.
 • 16,00 -17,00 ч. – Игри и други свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 17,00 -19,00 ч. - Форми на общуване и работа с родителите и консултации при издаване на децата, съгласно силните им страни през деня, открити моменти и празници