Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Организация на деня първа и втора възрастови групи - ДГ "Здравец", гр.Ихтиман

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 • 7,00 - 8,30 ч. - Прием на децата, комуникативни игри за социализиране и сдружаване
 • 8,30 - 8,45 ч. - Утринно раздвижване - подвижни и спортно - подготвителни игри
 • 8,45 - 9,10 ч. - Закуска и тоалет
 • 9,10 - 09,50 ч. - Задължителни основни организационни форми по образователни направления - 2 х 20 мин.
 • 09,50 - 10,00 ч. - Подкрепителна предиобедна закуска
 • 10,00 - 10,20 ч. - Задължителни основни организационни форми по образователни направления - 1 х 20 мин. (само във вторник)
 • 10,20 - 11,00 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътруднечество (само във вторник)
 • 10,00 - 11,00 ч. - Индивидуални и групови игри по изцбор за функционално делово сътрудничество (понеделник, сряда, четвъртък и петък)
 • 11,00 - 12,00 ч. - Игри и свобдно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 12,00 - 12,30 ч. - Подготовка за обяд и обяд
 • 12,30 - 13,00 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътрудничество
 • 13,00 - 15,15 ч. - Следобедна почивка
 • 15,15 - 15,30 ч. - Следобедно раздвижване - подвижни игри и игри за емоционално филтриране, комуникативни и за сдружаване и коопериране
 • 15,30 - 15,45 ч. - Подкрепителна следобедна закуска
 • 15,45 - 16,15 ч. - Игри и други свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 16,15 - 19,00 ч. - Форми на общуване и работа с родителите и консултации при изпращане на децата, съгласно силните им страни през деня, открити моменти и празници

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 • 7,00 - 8,30 ч. - Прием на децата, комуникативни игри за социализиране и сдружаване
 • 8,30 - 8,50 ч. - Утринно раздвижване - подвижни и спортно - подготвителни игри
 • 8,50 - 9,05 ч. - Подготовка за закуска и закуска
 • 9,05 - 10,00 ч. - Задължителни основни организационни форми по образователни направления - 2 х 20 мин. и 1 х 15 мин.
 • 9,05 - 09, 45 ч. - Задължителни основни организационни форми по образователни направления - 2 х 20 мин. (само в петък)
 • 09,45 - 10,00 ч. - Четивна грамотност (само в петък)
 • 10,00 - 10,10 ч. - Подкрепителна предиобедна закуска
 • 10,10 - 11,00 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътруднечество
 • 11,00 - 12,00 ч. - Игри и свобдно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 12,00 - 12,30 ч. - Обяд
 • 12,30 - 13,00 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътрудничество
 • 13,00 - 15,15 ч. - Следобедна почивка
 • 15,15 - 15,30 ч. - Следобедно раздвижване - подвижни игри и игри за емоционално филтриране, комуникативни и за сдружаване и коопериране
 • 15,30 - 15,45 ч. - Подкрепителна следобедна закуска
 • 15,45 - 16,15 ч. - Игри и други свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни услуги
 • 16,15 - 19,00 ч. - Форми на общуване и работа с родителите и консултации при изпращане на децата, съгласно силните им страни през деня, открити моменти и празници

Прикачени документи

Дневен режим_1,2 групи.PDF