Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Група Звънче

 

Подготвителна група "Звънче" е разновъзрастова група, състояща се от деца от 4 до 7 годишна възраст.

 

Приритет за учителите на групата е създаването на положителна атмосфера, развитие на познавателните интереси, самостоятелността и активното участие в образователния процес. 

 

Главна цел е осигуряването на равен старт на всички деца.Работата ни е насочена към придобиване на ключови знания, умения и компетентности у децата, които са необходими за успешното преминаване към училищното образование.

 

Учим децата да спазват определени правила при общуването си с връстници и възрастни. Възпитаваме у тях прояви на доброжелателство, отзивчивост, разбиране и съобразяване с груповите норми.

 

Екип на ПГ "Звънче":

  • Бисерка Стоилова - старши учител
  • Доника Лазарова - учител
  • Диана Боджова - помощник - възпитател

 

 

: