Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Група Калинка

Ние сме малки, сладки и безгрижни мънички калинки.

Учим се, играем, спим, творим и се веселим. Вълшебни думички редим, за правилата в групата следим.

Ние сме весела дружинка, най – добрата група „Калинка”. 

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози – г-жа Цветанка Нешева, г-жа Йорданка Ангелова и помощник – възпитател Лазаринка Бочева.

Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото; съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси, на неговата самостоятелност и творческа активност.

Средата, в която са децата е близка до уюта и топлината в семейството.

Организацията на дневния режим на децата е съобразена с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

Възпитателно-образователният процес е организиран по програма „Чуден свят” на издателство „Просвета“, съчетава дидактични и игрови дейности, увлекателни индивидуални задачи и проява на творчество в различните образователни направления.