Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

"Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование"

Целта на проекта е да възпита и формира навици за здравословно хранене и положително отношение към различните храни и ястия и приготвянето им сред децата, родителите и специалистите, работещи в образователни институции. HealthEDU цели също така да разпространява и насърчава съблюдаването на принципите на здравословното хранене и здравословния начин на живот в рамките на общността, да предложи здравословни храни и ястия, които да бъдат включени в менюто на децата вкъщи и в образователните институции.

Проектът HealthEDU има за цел посредством забавни игри и състезания да формира здравословни хранителни навици сред децата, както и да създаде положително отношение към пълноценното хранене.