Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

История

През 1965 г. за най - малките граждани в гр.Ихтиман е построена нова, модерна двуетажна детска градина. Тя е наименувана "Магда Нованска" (сега "Здравец").В нея се обучават около 100 деца. Първият директор е Христина Вукова от с.Мухово, община Ихтиман. След нея става Мaрия Угрина, която изпълнява длъжността близо 10 години. През това време детската градина постига значителни успехи както във възпитателната рабора, така и в подобряване на материалната база. От 1991 г. до 2014 г. директор е Даниела Сотирова.

От 01.04.2014 г. до момента директор е г - жа Ваня Огнянова Колева.

Детска градина „Здравец” е целодневна детска градина, общинска собственост. Разполага с добра материална база. Помещенията са просторни, с кътове по интереси, обзавеждането е обновено и осъвременено. Дворът е обширен, добре поддържан и озеленен, с обособени детски площадки и съоръжения за игра.
Детската градина приема деца от 3 до 7 годишна възраст, а в яслената група може да постъпват деца от 10 - месечна до тригодишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, физическа култура,  конструиране и технологии и музика. 


За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, непедагогически и административен персонал.


Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите: Арт ателие, английски език за предучилищните групи, футбол и български народни танци.