Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Дневен режим - Яслена група "Плодчета"

7.00- 8.45 приемане на децата
8.45- 9.00 утринно раздвижване
9.00- 9.30 закуска
9.30- 10.00 тоалет
10.00- 10.30 организирани занимания
10.30- 11.30 свободни игри
11.30- 11.45 подготовка за обяд
11.45- 12.30 обяд
12.30- 13.30 тоалет, подготовка за сън
13.00- 15.30 сън
15.30- 16.00 събуждане, тоалет
16.00- 16.30 следобедна закуска
16.30- 18.30 предаване на децата на родителите, игри с играчки, подвижни игри, престой на открито

Дневният режим има значение за формиране на здравно - хигиенни и културни навици, както и навици за самообслужване