Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Организация на деня трета и четвърта подготвителни групи - ДГ "Здравец", гр.Ихтиман

 • 7,00 - 8,30 ч. – Прием на децата, комуникативни игри за социализиране и сдружаване
 • 8,30 - 8,50 ч. - Утринно раздвижване – подвижни и спортно – подготвителни игри
 • 8,50 - 9,00 ч. – Подготовка за закуска и закуска
 • 9,00 – 10,00 ч.- Задължителни основни организационни форми по образователни направления – 2 x 30 мин.
 • 10,00 – 10,05 ч. – Подкрепителна предиобедна закуска
 • 10,05 – 10,30 ч.- Четивна грамотност
 • 10,30 – 11,00 ч.- Задължителни организационни форми по образователни напрвления (съгласно седмично разпределение по групите) - в понеделник и петък 1 х 30 мин.
 • 10,30 – 11,00 ч. - Допълнителни дейности и/или групови игри по избор за функционално делово сътрудничество (вторник, сряда и четвъртък)
 • 11,00 -12,00 ч. – Игри и свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито)
 • 12,00 – 12,30 ч. - Подготовка за обяд и обяд
 • 12,30 – 13,15 ч. - Индивидуални и групови игри по избор за функционално делово сътрудничество
 • 13,15 – 15,00 ч. – Следобедна почивка
 • 15,00 – 15,15 ч. – Следобедно раздвижване – подвижни игри и игри за емоционално – филтриране, комуникативни и за сдружаване и коопериране
 • 15,15 – 15,30 ч. – Подкрепителна следобедна закуска
 • 15,30 - 16:00 ч. - Задължителни основни организационни форми по образователни напрвления - 1 х 30 мин.
 • 16,00 – 17,00 ч. – Игри и други свободно реализирани дейности по избор (открито и на закрито), допълнителни дейности
 • 17,00 – 19,00ч. – Форми на общуване и работа с родителите и консултации при издаване на децата, съгласно силните им страни през деня, открити моменти и празници

Прикачени документи

Дневен режим_3,4 групи.PDF