Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Прием

ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Децата постъпват в детската градина не по - рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. В яслената група може да постъпват деца от 10 - месечна до тригодишна възраст.

Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

Условията и редът за записване, отписване и преместване в детската градина се определя с наредба на общинския съвет.