Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

"DEE - Разнообразие, равенство и приобщаване в предучилищното образование: от гледна точка на пола"

Обща цел: Този проект има за цел да допринесе, определи и разпространи модел за обучение и образователни инструменти за насърчаване на равните възможности за всички от ранна детска възраст, като се има предвид разнообразната култура, произход и способности и обръщайки внимание на междусекторната перспектива.

Резултат: Провеждане на обучение на предучилищните педагози, свързани с темата за равенството на половете.