Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Екип

"Всички работим заедно,

в това е тайната на успеха!"

                              Сан Уолтън

 

За наша радост от няколко години екипът на ДГ "Здравец" се "подмладява".

Постъпиха много млади хора, посветени на децата, с желание за успешна

реализация в учителската професия.

Основен приоритет при подбора е да се работи с много желание и любов

към децата, но също така креативен и иновативен начин на мислене и подход.

Целият екип е насочил усилията си в сътрудничество със семейството, като основната

цел е толерантност, отговорност и стремеж за повишаване на компетентността

на родителите за подготовка на децата за училищно образование.

Със своята дейност педагогическият екип вече има изграден свой облик, свой стил

и почерк на работа.


ДИРЕКТОР: Ваня Огнянова Колева

 

ЕКИП НА ГРУПА "КАЛИНКА"

УЧИТЕЛИ: Цветанка Нешева - старши учител и Йорданка Ангелова - учител

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ: Лазаринка Бочева

 

ЕКИП НА ГРУПА "ЗАЙО БАЙО"

УЧИТЕЛИ: Зорница Добрева - страши учител и Гергана Кьосева - учител

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ: Марийка Цонева

 

ЕКИП НА ГРУПА "МИКИ МАУС"

УЧИТЕЛИ: Радослава Иванова - страши учител и Габриела Нешева - учител

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ: Даниела Шопова

 

ЕКИП НА ГРУПА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА"

УЧИТЕЛИ: Малина Милчева - страши учител и Таня Крумова - учител

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ: Иванка Дамянова

 

ЕКИП НА ЯСЛЕНА ГРУПА "ПЛОДЧЕТА"

МЕД.СЕСТРИ: Юлия Ценева и Снежана Христова

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ: Стефка Тренева

 

СТАРША МЕД. СЕСТРА: Ани Солтариева

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП: 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ: Зоя Гюлеркова

КАСИЕР - ДОМАКИН: Анна Ценева

 

ПОМОЩНО - ОБСЛУЖВАЩ ЕКИП:

ГОТВАЧ: Мая Велкова

ПОМ. ГОТВАЧ: Ирина Дечева

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА: Стоян Герински