Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Габриела Йорданова - родител

ЧЛЕНОВЕ:

1.Даниела Митева - зам.кмет;

2.Владимир Младенов - родител;

3.Юлияна Стоянова - родител;

4.Даниела Ангелова - родител

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1.Лиана Тенекева - родител;

2.Антония Ангелова - родител