Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светломир Станойчев - родител

ЧЛЕНОВЕ:

1.Силвия Арнаутска - гл. експерт "Образование и здравеопазване", община Ихтиман;

2.Десислав Стоев - родител;

3.Магдалена Герова - родител;

4.Йорданка Кърджева - родител;

5.Румяна Петрова - родител

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1.Иван Марков - родител;

2.Даниела Гайкова - родител